Cirurgia d’ICL/IPCL

A

Què és?

 

La cirurgia amb lent epicapsular flexible consisteix en la introducció d’aquest tipus de lent per davant del cristal·lí, a través d’una incisió de 3 mil·límetres que fa innecessària la sutura posterior de la còrnia. Amb aquest procediment s’aconsegueix corregir el defecte refractiu sense induir pràcticament astigmatisme.

 

Quan es realitza? Objectius Riscs

B

Quan es realitza?

 

La implantació està indicada sobretot en pacients joves amb miopia o hipermetropia elevades, una quantitat de visió al límit o espessors corneals baixos. És una alternativa per a aquells pacients que no són susceptibles de ser intervinguts amb làser d’excímer.

 

Què és? Objectius Riscs

C

Objectius

 

És important conèixer les expectatives reals de visió en funció del defecte refractiu que pateix el pacient. Tanmateix, tot i que la cirurgia refractiva pretén que el pacient aconsegueixi una bona visió sense ulleres o lents de contacte, no sempre és possible, sobretot quan es tracten pacients amb defectes refractius alts. Així doncs, l’objectiu de la implantació d’una lent epicapsular flexible no és eliminar l’ús d’ulleres, sinó reduir-ne la dependència.

 

Què és? Quan es realitza? Riscs

D

Riscs

 

Tota intervenció quirúrgica comporta algun tipus de risc. Tot i trobar-nos davant d’una tècnica d’eficàcia suficientment contrastada en un gran número de pacients, no està exempta de potencials complicacions, com ara:

 

Augment transitori de la pressió intraocular
Opacificació del cristal·li (cataracta)
Presència d’edema corneal
Endoftalmitis

 

Què és? Quan es realitza? Objectius