Cirurgia de l’estrabisme

A

Què és?

 

La cirurgia de l’estrabisme es realitza per la banda exterior l’ull i consisteix en debilitar i/o reforçar els músculs que mouen l’ull en les diferents posicions de la mirada. Cada ull té sis músculs externs que s’uneixen a la paret blanca de l’ull, anomenada escleròtica. La quantitat de músculs que el cirurgià operarà dependrà del tipus d’estrabisme i de la desviació. En molts casos, tot i que l’ull que es desvia és sempre el mateix, cal d’operar els músculs d’ambdós ulls.

 

Quan es realitza? Objectius Riscs

B

Quan es realitza?

 

Es realitza per corregir l’estrabisme (quan el tractament conservador no aconsegueix corregir el defecte), que és la pèrdua de paral·lelisme entre ambdós ulls quan miren un objecte llunyà, i els problemes associats que presenta:

 

Problema estètic
Dificultat per veure-hi “en relleu”
Manca de desenvolupament de la visió de l’ull desviat (ambliopia)

 

Què és? Objectius Riscs

C

Objectius

 

L’objectiu és corregir el defecte i les seves conseqüències. Si no s’opera en el moment adequat, es perd l’oportunitat d’aconseguir una millor cooperació entre els dos ulls. El problema estètic que genera l’estrabisme pot tenir efectes psicològics sobre la vida de relació del nen.

 

Què és? Quan es realitza? Riscs

D

Riscs

 

Tota intervenció quirúrgica comporta algun tipus de risc. Tot i trobar-nos davant d’una tècnica d’eficàcia suficientment contrastada en un gran número de pacients, no està exempta de potencials complicacions, com ara:

 

Endoftalmitis
Desviació dels ulls postoperatoria
Visió doble postoperatoria (diplopia)
Posició alterada de les parpelles

 

Què és? Quan es realitza? Objectius