Cirurgia de la cataracta

A

Què és?

 

La cirurgia de la cataracta consisteix en l’extracció del cristal·lí opacificat i l’implant d’una lent intraocular. La tècnica d’elecció és l’extracció extracapsular del cristal·lí, preferentment mitjançant facoemulsificació

En primer lloc es realitza una incisió de la còrnia a través de la qual se n’extrau el cristal·lí. A continuació, es col·loca la lent intraocular en la posició que ocupava el cristal·lí.

 

Quan es realitza? Objectius Riscs

B

Quan es realitza?

 

Es realitza quan es produeix l’opacificació o pèrdua de transparència del cristal·lí, que és la lent natural de l’ull situada darrera de la pupil·la. És fruit de l’envelliment natural de l’individu i el seu progrés i/o desenvolupament varia de persona a persona.

 

Què és? Objectius Riscs

C

Objectius

 

L’objectiu d’aquesta cirurgia és restaurar la visió del pacient. Es pretén aconseguir una visió útil, sempre que no existeixin altres patologies oftalmològiques associades que ho impedeixin.

 

Què és? Quan es realitza? Riscs

D

Riscs

 

Tota intervenció quirúrgica comporta algun tipus de risc. Tot i trobar-nos davant d’una tècnica d’eficàcia suficientment contrastada en un gran número de pacients, no està exempta de potencials complicacions, com ara:

 

Ruptura capsular del cristal·lí amb o sense vitreorràgia 
Migració de les “masses de cristal·li”
Hemorràgia coroïdal espulsiva
Endoftalmitis

 

Què és? Quan es realitza? Objectius