A

Què és?

 

La cirurgia de correcció de la ptosi palpebral (parpelles caigudes) consisteix a elevar l’altura de la parpella superior fins a la seva posició normal.

 

Quan es realitza? Objectius Riscs

B

Quan es realitza?

 

La correcció de la ptosi es recomana en tots els casos, ja que no es tracta d’un problema estètic. En nens, si la parpella cobreix la pupil·la, la cirurgia s’ha de fer tan aviat com sigui possible per evitar problemes de desenvolupament visual. Si no la cobreix, es pot posposar per abans que el nen comenci l’etapa escolar.

En adults, la ptosi pot afectar el camp visual i amb el temps generar problemes cervicals. Per tant, la correcció es pot fer tan aviat com es detecti el problema.

 

Què és? Objectius Riscs

C

Objectius

 

En els casos de ptosi congènita amb un gran descens de la vora de la parpella superior cobrint la pupil·la, l’objectiu de la cirurgia és “aixecar” la parpella perquè la pupil·la quedi lliure. També es persegueix un objectiu estètic, però en aquests casos és difícil aconseguir-ho. Cal recordar que la pupil·la tapada, en la seva totalitat per la parpella, pot provocar ambliopia.

En els casos de ptosi adquirida de l’adult, l’objectiu és “aixecar” la vora de la parpella per deixar lliure la pupil·la, millorar l’amplitud del camp visual, mirant d’aconseguir la major simetria possible amb la vora de la parpella superior de l’altre ull.

 

Què és? Quan es realitza? Riscs

D

Riscs

 

En aquest tipus de cirurgia, els principals riscos són: hematoma palpebral, infecció, hipercorrecció (impossibilitat de tancament perfecte de les parpelles) o hipocorrecció (persistència d’una certa ptosi).

 

Què és? Quan es realitza? Objectius