Cirurgia de vitrectomia

A

Què és?

 

La vitrectomia és una tècnica quirúrgica per eliminar el vitri mitjançant sistemes de tall i aspiració, tot mantenint la pressió ocular estable.

És una intervenció que consisteix en la introducció de diferents instruments com a fonts de llum, pinces, microtisores, etc., en l’interior de l’ull per eliminar-ne el vitri substituir-lo per aire, gas o altres substàncies. La finalitat és mantenir la retina en la seva posició, ja sigui de forma temporal, mentre es produeix la cicatrització, o de forma definitiva, en casos més complexos.

 

En alguns casos, en finalitzar la intervenció es deixa l’ull ple de gas, aire o oli de silicona amb la finalitat de mantenir la retina en la seva posició. Això obliga al pacient a estar-se en una posició determinada, sovint boca avall, fins i tot per dormir, els dies següents a la cirurgia perquè aquesta tingui èxit.

 

Amb freqüència s’associa a altres tècniques, com aplicació de fred, col·locació d’implants o encercolatges, extracció de mostres de l’interior de l’ull, intervenció de cataractes. Es realitza en quiròfan amb les mesures d’esterilitat necessàries

 

Quan es realitza? Objectius Riscs

B

Quan es realitza?

 

Despreniment de retina

Complicacions de la diabetis mellitus, com ara hemorràgies vítries, edema macular, vitreoretinopatia diabètica

Malalties de la màcula: forats maculars, membranes sota o sobre la màcula

Infeccions greus de l’ull com l’endoftalmitis

Oclusions vasculars

Cossos estranys intraoculars per accidents, o fragments de cristal.li o cristal.li complert luxat a vitri després de cirurgia de cataracta complicada

Neteja de vitri: uveïtis, condensacions vítries, miodesòpsies.

 

Què és? Objectius Riscs

C

Objectius

 

L’objectiu és recuperar la visió de l’ull afectat en alguns casos, mantenir o impedir la progressió de la pèrdua visual en altres, mirant d’aconseguir la millor reconstrucció estructural possible de l’interior del globus ocular.

Si la resposta de l’ull és bona, anirà recobrant-se la visió progressivament en el decurs de les setmanes següents i, fins i tot, mesos, tot i que això dependrà de la pròpia malaltia.

Si no es realitza la vitrectomia, la malaltia pot progressar, amb deteriorament de l’estructura anatòmica de l’ull, i pot arribar fins a tot a produir l’atrofia ocular i conseqüentment, la ceguesa, de vegades acompanyada de dolor.

Si no es tracta a temps, el despreniment de retina pot conduir al deteriorament i fins i tot a la pèrdua completa de la visió.

En alguns casos, una sola intervenció pot ser insuficient per aconseguir la curació i és necessari operar diverses vegades per intentar assolir-la.

 

Què és? Quan es realitza? Riscs

D

Riscs

 

Tota intervenció quirúrgica comporta algun tipus de risc. En aquest cas cal tenir present que, tot i trobar-nos davant d’una tècnica d’eficàcia suficientment contrastada en un gran número de pacients, no està exempta de potencials complicacions:

 

Desenvolupament de la cataracta o la seva ràpida evolució si ja es tenia. És la complicació més freqüent d’aquesta cirurgia.
Hemorràgies o lesions d’estructures intraoculars com la retina o el cristal·lí, poden aparèixer durant la intervenció.
Dolor que va des de lleu a moderat o intens (i que pot durar fins i tot uns quants mesos), augment de la tensió ocular, despreniment de retina, en el postoperatori
Inflamació ocular post intervenció, ja que es tracta d’una cirurgia molt traumàtica.
Endoftalmitis.

 

Què és? Quan es realitza? Objectius