A

Què és?

 

La cirurgia escleral és la que fa referència a la col·locació d’explants (materials de silicona) que se suturen a la paret de l’escleròtica on normalment s’hi han produït ruptures retinals.
El tractament es combina amb la criocoagulació i/o amb l’aplicació de làser.

 

Quan es realitza? Objectius Riscs

B

Quan es realitza?

 

Es fa en casos seleccionats de despreniments de la retina que tenen lloc per primera vegada i que, d’entrada, no siguin massa complexos. Mitjançant aquesta tècnica poden guarir-se i s’evita treballar dins de l’ull. Tanmateix, cada cop és més freqüent combinar aquesta tècnica amb una vitrectomia posterior.

 

Què és? Objectius Riscs

C

Objectius

 

L’objectiu és recuperar la visió perduda a causa del despreniment de retina.

Si no es tracta a temps, el despreniment de retina pot conduir al deteriorament i fins i tot a la pèrdua completa de la visió.

En alguns casos, una sola intervenció pot ser insuficient per aconseguir la curació i és necessari operar diverses vegades per intentar assolir-la.

 

Què és? Quan es realitza? Riscs

D

Riscs

 

Tota intervenció quirúrgica comporta algun tipus de risc. Tot i trobar-nos davant d’una tècnica d’eficàcia suficientment contrastada en un gran número de pacients, no està exempta de potencials complicacions, com ara:
El principal risc és que el despreniment de retina no es guareixi amb aquesta tècnica, cosa que generalment pot passar si no s’han detectat correctament les ruptures existents. En aquests casos es fa necessària una vitrectomia posterior per acabar de resoldre el problema.
Altres complicacions poden ser: dolor que va des de lleu a moderat o intens, inflamació ocular o ocular postintervenció, endoftalmitis i sagnat.

 

Què és? Quan es realitza? Objectius