A

Què és?

 

La cirurgia refractiva mitjançant el làser d’excímer modela la superfície corneal per reduir la quantitat de diòptries de l’ull. El làser s’aplica sobre les capes profundes de la còrnia per a la correcció refractiva.

 

Quan es realitza? Objectius Riscs

B

Quan es realitza?

 

Es realitza per corregir un defecte refractiu (miopia, hipermetropia i astigmatisme) en pacients amb defectes refractius estables, és a dir, que no hagin sofert canvis refractius durant el darrer any i que siguin majors de 18 anys.

 

Què és? Objectius Riscs

C

Objectius

 

La cirurgia refractiva està indicada en aquells pacients que volen prescindir de l’ús d’ulleres i/o lents de contacte.

És important conèixer les expectatives reals de visió en funció del defecte refractiu que pateix el pacient. Tanmateix, tot i que la cirurgia refractiva pretén que el pacient aconsegueixi una bona visió sense ulleres o lents de contacte, això no sempre és possible, sobretot quan es tracta de pacients amb defectes refractius alts. Així doncs, l’objectiu d’aquest tipus de cirurgia no és suprimir l’ús d’ulleres sinó reduir-ne la dependència.

 

Què és? Quan es realitza? Riscs

D

Riscs

 

Tota intervenció quirúrgica comporta algun tipus de risc. Tot i trobar-nos davant d’una tècnica d’eficàcia suficientment contrastada en un gran número de pacients, no està exempta de potencials complicacions, com ara:

 

Descentrament del tractament
Astigmatisme irregular per anomalies de cicatrització
Edema, inflamació, èctasia o infecció corneal
Específica del microqueràtom, en el cas de la tècnica Lasik

 

Què és? Quan es realitza? Objectius