Encreuament corneal (cross linking)

A

Què és?

 

L’entrecreuament corneal consisteix a sotmetre la còrnia a una radiació ultraviolada a fi d’enfortir-la i de frenar la deformació que té lloc als queratocons. Així prèviament s’aplica riboflavina (vitamina B) per sensibilitzar el teixit corneal i per evitar que aquesta radiació afecti els teixits oculars més profunds. Finalment es col·loca una lent de contacte terapèutica.

 

Quan es realitza? Objectius Riscs

B

Quan es realitza?

 

Aquest tractament està indicat en queratocons que encara permeten una bona agudesa visual i que, en examens successius, s’ha observat que està progressant. El tractament frena la progressió del queratocon, que és la principal causa de trasplantament de còrnia en persones joves.

 

Què és? Objectius Riscs

C

Objectius

 

El benefici que s’espera aconseguir amb aquesta tècnica és reforçar l’estructura de la còrnia per impedir o alentir la deformació que provoca el queratocon.

L’encreuament corneal es basa en un augment dels enllaços moleculars del teixit de col·lagen que forma la major part de l’espessor corneal.

En cas de no realitzar aquest tractament i si el queratocon és clarament progressiu, el pacient perdrà visió i finalment l’única alternativa serà el trasplantament de còrnia.

 

Què és? Quan es realitza? Riscs

D

Riscs

 

Tota intervenció quirúrgica comporta algun tipus de risc. Tot i trobar-nos davant d’una tècnica d’eficàcia suficientment contrastada en un gran nombre de pacients, no està exempta de potencials complicacions, com ara:

 

Pèrdua d’agudesa visual
Progressió del queratocon
Opacitat a la còrnia fruit del procés de cicatrització, que pot generar una disminució de l’agudesa visual
Infecció a la còrnia (queratitis, abscessos). Requereix tractament amb antibiòtics per evitar que s’estengui a l’interior de l’ull

 

Què és? Quan es realitza? Objectius