Injeccions intravitrees

A

Què és?

 

És l’administració de determinats fàrmacs a l’interior de l’ull per al tractament de diverses patologies oculars.

 

Quan es realitza? Objectius Riscs

B

Quan es realitza?

 

La principal indicació és pel tractament de la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), en la seva forma “humida”. Però també per al tractament d’altres causes de pèrdua visual secundàries al creixement anòmal dels vasos sanguinis, com ara la retinopatia diabètica proliferativa, estries angioides o traumatismes oculars. Igualment en edemes maculars refractaris com en l’oclusió de la vena central de la retina. Sense tractament, la pèrdua visual pot ser ràpida i severa.

 

Què és? Objectius Riscs

C

Objectius

 

L’objectiu és inhibir el creixement dels vasos sanguinis anormals, actuant sobre el “factor de creixement endotelial vascular”, i també disminuir la inflamació de la màcula i, per tant, prevenir la pèrdua de visió. Tot i que alguns pacients han recuperat visió, el medicament no pot restaurar la visió perduda però sí que pot evitar una pèrdua major de la visió causada per la malaltia.

 

Què és? Quan es realitza? Riscs

D

Riscs

 

Com en tota intervenció, el risc més gran és la infecció de l’ull. De totes maneres, si es fa una profilaxi correcta, el risc és mínim (molt menor que en el cas d’una cirurgia de cataractes, per exemple).

 

Què és? Quan es realitza? Objectius