Satisfacció dels clients

Es important per ILO conèixer el nivell de satisfacció dels seus pacients. Per aquest motiu enviem l’enquesta de satisfacció per correu electrònic a tots els pacients que venen per primer cop a visitar-se a ILO.
Fent click al següent enllaç pots veure la font i els resultats obtinguts dels pacients que han respòs l‘enquesta

Suggeriments

contacte-image

No desitjo donar les meves dades personals No