Política de cookies

Institut Lleida d’Oftalmologia, slp per compte propi o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament pot utilitzar galetes quan l’usuari navegui pel seu lloc web. Les galetes són fitxers enviats al navegador mitjançant un servei web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.
Les galetes utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de galetes resulta possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i els paràmetres del tràfic, controlar el procés i el número d’entrades.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de galetes i per impedir-ne la seva instal·lació a l’equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió d’aquest tipus en cada un dels serveis la prestació per als quals es requereix un registre previ.
En tot cas, les galetes tenen un caràcter temporal amb la única finalitat de fer-ne més eficaç la transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran galetes per recopilar informació de caràcter personal.

Demanar cita
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram