Patologies

A continuació es mostren les patologies més representatives. No dubteu a contactar amb nosaltres davant de qualsevol altra patologia o símptoma.