ilo-hipermetropia

Hipermetropia

La hipermetropia és un defecte de refracció. Les imatges s’enfoquen per darrere de la retina, perquè el diàmetre del globus ocular és mes petit o bé perquè la còrnia és massa plana, i això fa que la visió sigui borrosa, especialment de prop. En la major part dels casos té un origen hereditari.

 

La major part de nens són hipermetrops al néixer, i es va corregint a mesura que ens anem fent grans. Si arribada l’adolescència persisteix el  es probable que quedi de per vida encara a que no evolucioni a mes.

Símptomes

Molts pacients son asimpto màtics de joves per la capacitat d’acomodació que té el crsital.li que els hi permet compensar el defecte. Aquesta capacitat que té el crsital.l i es va perdent amb l’edat. L’exercici constant dels músculs oculars en persones hipermetrops joves pot provocar símptomes no relacionats directament amb la visió, com ara ma l de cap i fatiga, dolor o enrogiment ocular.
Arrugar molt la front o fregar-se els ulls son senyals que ens poden orientar cap al diagnòsotic. En el cas dels nens, hem d’estar especialment atents a certs símptomes. Alguns, com el fracàs escolar o la inadaptació, són difícils de relacionar amb la visió. La hipermetropia infantil no tractada pot arribar a ser causa d’estrabisme (desviació dels ulls) i d’ambliopia (també anomenat “ull gandul”). És important revisar la visió regularment a l’etapa infantil.

Tractament

Per aquelles persones que se senten incomodes o no toleren bé les ulleres o les lents de contacte, i també per aquelles en que la seva professió o inclús la seva especialitat esportiva no n’aconsella l’ús, la solució pot passar per determinades tècniques de cirurgia refractiva. La cirurgia refractiva cornial, o l’implant de lents fàquiques (que és col·loquen entre al còrnia i el cristal.li) o pseudofàquiques (substitueixen el cristal.li) poden ser la solució. La cirurgia refractiva per a la correcció de la hipermetropia és especialment delicada i requereix una acurada avaluació prèvia, amb les corresponents proves complementàries que ens permetin programar la millor opció terapèutica pel pacient.

Prevenció

No hi ha manera de prevenir la hipermetropia, però si que es pot detectar en la seva fase inicial. Una revisió oftalmològica a temps pot ajudar a fer el diagnòstic ben aviat. Un cop diagnosticada és una patologia de la que s’ha de fer un seguiment anual per observar la seva evolució i prevenir possible malalties associades, com ara el glaucoma.