ilo-blefaritis

Blefaritis

És una inflamació del marge de la parpella, localitzada específicament als fol·licles de les pestanyes i a les glàndules que hi ha entre ells. Generalment s’associa a una proliferació excessiva dels bacteris que normalment hi ha a la pell.

 

Es produeix perquè les glàndules del marge de la parpella s’obstrueixen i el greix que normalment drenen queda estancat, cosa que crea un ambient òptim per a la proliferació de bacteris, que alliberen toxines que irriten la superfície ocular.

Símptomes

La severitat de la blefaritis varia molt d’una persona a l’altra. En casos molt lleus pot passar fins i tot desapercebuda i en d’altres generar tan sols una discreta molèstia irritativa intermitent de l’ull. En casos més seriosos pot afectar la visió. Alguns símptomes que es poden associar a una blefaritis són: Inflamació, picor i enrogiment i formació de crostes al marge de la parpella, llagrimeig i sensació de cos estrany.

Tractament

El tractament per a la blefaritis és mèdic. En casos lleus es requereixen únicament mesures d’higiene palpebral amb sabons de Ph neutre. En alguns casos s’hi pot associar l’ús de pomades antibiòtiques i en casos més seriosos cal fer servir antibiòtics orals.

Prevenció

No hi ha mesures preventives clares contra la blefaritis, però en persones amb propensió pot ser útil una bona higiene palpebral i de les pestanyes.