ilo-presbicia

Presbicia

La presbícia o vista cansada és una disminució de la capacitat d’acomodació o enfocament de l’ull (capacitat fisiològica que ens permet mantenir la imatge nítida d’un objecte a mesura que aquest s’aproxima) que provoca una pèrdua de nitidesa en la visió de prop. Acostuma a passar a partir dels 40-45 anys.

 

Es produeix per una pèrdua d’elasticitat del cristal·lí, la lent natural de l’ull. El cristal·lí té la capacitat d’acomodació, és a dir, d’enfocar els objectes en funció de la distància a què es troben. Es comporta com el “zoom” d’una càmera fotogràfica. Amb el pas dels anys, el cristal·lí perd elasticitat i capacitat d’enfocament, cosa que dóna lloc a la vista cansada.

Símptomes

Les persones amb vista cansada tenen dificultats a enfocar imatges de prop, i el que fan es separar cada cop més el que volen llegir per veure ho millor. Pot semblar que les lletres es veuen borroses o inclús que es mouen.
La presbícia pot causar mal de cap quan es fixa la vista durant molta estona en un llibre o a la pantalla de l’ordinador.

Tractament

La presbícia no es pot curar però es pot compensar amb l’ús d’ulleres i/o lents de contacte progressives i també amb tractament quirúrgic.

 

Hi ha tres tipus d’ulleres en funció de les necessitats de cada pacient:

 

Bifocal

graduació per corregir la visió de lluny i de prop

 

Trifocal

enfocament de lluny, de mitja distància i de prop

 

Progressiva

la part superior del cristall serveix per a la visió de lluny; la inferior, per a la de prop; i la central té una graduació progressiva que abasta totes les distàncies

 

Normalment es recorre a la cirurgia quan la presbícia esta associada a cataracta, miopia o hipermetropia.
Hi ha diversos tipus de cirurgia: el tractament amb làser, la implantació de lents intracorneals i les lents intraoculars. Aquestes darreres poden ser de diversos tipus en funció de les necessitats de cada pacient i totes ofereixen els resultats més efectius.

 

• Les lents intraoculars monofocals substitueixen el cristal·lí. El càlcul diòptric es fa per corregir la monovisió (un ull s’especialitza en la visió de prop i l’altre, en la de lluny).

 

• Les lents acomodatives, amb moviment anteroposterior, pretenen aconseguir una bona visió en totes les distàncies. Els resultats són variables i depenen molt de les característiques de l’ull.

 

• Les lents multifocals tenen un disseny òptic semblant al de les ulleres progressives i són, al costat de la monovisió, la tècnica més emprada actualment per a la correcció quirúrgica de la presbícia.

 

Per determinar el tractament o la cirurgia més adequats, és molt important fer un estudi personalitzat del pacient per detectar altres factors clau com ara l’edat, la professió o les preferències personals.

Prevenció

Com que és un problema associat a l’envelliment de l’ull, la presbícia no es pot prevenir.
És important revisar periòdicament la visió a partir dels 40 anys, l’etapa en què poden començar a aparèixer malalties oculars relacionades amb l’edat.