ilo-pterigi

Pterigi

És un creixement anormal de la conjuntiva sobre la còrnia. És més freqüent al costat nasal, però pot produir-se també al costat extern de l’ull o a tots dos.

 

El principal factor de risc per desenvolupar un pterigi és l’exposició solar i la sequedat. Per això té lloc a la zona interpalpebral. Les persones que treballen a l’aire lliure són les més afectades. Es mes freqüent en països tropicals i especialment en zones de muntanya. Estudis epidemiològics el relaciones amb la dosis de raigs UV rebuts durant la vida, ja sigui per causa professional o geogràfica.

Símptomes

El pterigi es presenta com una zona elevada blanquinosa al costat intern i/o extern de la còrnia. És indolor i els símptomes depenen principalment de la mida de la lesió. Els més petits poden ser asimptomàtics, però a mesura que creixen poden generar molèsties a la superfície de l’ull, com ara: ull vermell, llagrimeig, sensació de cos estrany

 

En casos molt severs pot arribar a comprometre la visió si genera astigmatisme i recobreix àrees més grans de la còrnia.

Tractament

Les lesions petites en general no requereixen tractament i es resolen únicament amb col·liris lubricants. Els casos més avançats es tracten mitjançant extirpació quirúrgica.

Prevenció

La principal mesura preventiva és fer servir ulleres de protecció solar en períodes d’exposició prolongada i col·liris lubricants per evitar la sequedat.