ilo-queratocon

Queratocon

El queratocon és una alteració ocular en què es produeix un aprimament i deformació progressiu de la zona central o paracentral de la còrnia. La seva forma esfèrica habitual canvia per una de cònica i origina un astigmatisme irregular que distorsiona les imatges i una successiva disminució de la visió. El queratocon és la primera causa de transplantament corneal en pacients joves.

 

Es creu que té base genètica i es vincula a patrons d’herència complexos tot i que s’han de tenir en compte en la seva aparició factors externs com el fregament ocular crònic i pertinaç, i també hi ha caos relacionats amb al·lèrgies oculars. Apareix en persones joves en l’etapa postpuberal i pot progressar durant dècades fins arribar a la trentena en que tendeix a estabilitzar-se.

Símptomes

El principal símptoma és una disminució de la visió i l’aparició o l’augment sobtat d’astigmatisme.

 

L’astigmatisme sol ser induït per un defecte de refracció de la còrnia que, a diferència de la miopia i de la hipermetropia, no sol evolucionar de forma natural amb l’edat.

 

Per això és important que qualsevol pacient que pateixi un augment brusc d’aquest defecte refractiu, sobretot en el cas de nens i de joves, es faci un estudi topogràfic complet per descartar la presència d’un queratocon.

 

També hi ha formes lleus que no produeixen alteració visual i que només es diagnostiquen amb estudis topogràfics.

Tractament

Hi ha diferents possibilitats de tractament segons la situació de la malaltia:

 

• En els casos lleus de queratocon es pot aconseguir una bona visió corregint-la amb ulleres

 

• Els casos més avançats requeriran lents de contacte rígides per corregir l’astigmatisme irregular

 

• En alguns casos, pot caldre recórrer a tractaments quirúrgics, com ara els anells intraestromals per regularitzar la còrnia o l´encreuament corneal, un procediment que ha demostrat una gran eficàcia para frenar l’evolució del queratocon

 

• En els casos més greus, quan la visió s’ha reduït de manera important, l’única solució és la queratoplàstia o transplantament de còrnia. Actualment, el trasplantament pot fer-se, en molts casos, reemplaçant selectivament les capes de la còrnia afectades i conservant el teixit sa

Prevenció

No hi ha mesures preventives per al queratocon. Es recomana que els familiars directes dels pacients amb queratocon, encara que aparentment no n’estiguin afectats, es sotmetin a examen visual, ja que podrien ser portadors de la malaltia. La població de més risc són els nens, els adolescents i els joves, per la qual cosa és important promoure les revisions oculars entre aquests grups d’edat.