Tractaments

A continuació es mostren els tractaments més representatius. Tanmateix cada patologia necessita un tractament específic. El vostre doctor us assessorarà sobre el més adequat.